Nintendo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS
Nintendo Club || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Nintendo 3DS || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Nintendo DS || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Wii || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS

Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Servis || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS
1 - Bezpečnostní informace
2 - Pro bezpečné používání
3 - Součásti
4 - Spuštění systému
5 - Použití Wii dálkového ovladače
6 - Synchronizace Wii dálkového ovladače a Wii konzole
7 - Použití Nunchuku
8 - Použití Nintendo GameCube™ ovladačů
9 - Použití disků
10 - Použití paměťových karet
11 - Odstraňování problémů
12 - Varování ohledně ochrany soukromí při používání Wii síťových služeb
13 - Jak naložit s tímto produktem po jeho opotřebení

Důležité bezpečnostní informace - následující varování si prosím přečtěte předtím, než začnete Vy nebo Vaše dítě hrát. Pokud budou přístroj používat děti, je nutné, aby si tuto příručku přečetl také dospělý a vysvětlil dále uvedené informace dětskému uživateli. Při nesprávném zacházení může dojít ke zranění uživatele nebo k poškození přístroje.


Pozor – Záchvaty


Někteří lidé (asi tak jeden ze 4000) mohou dostat záchvat nebo na chvíli ztratit vědomí, přičemž příčinou takového stavu může být sledování světelných efektů na televizní obrazovce nebo při hraní videoher. Může k tomu dojít i v případě, že nikdy předtím žádný takový problém neměli. Každý, kdo byl postižen záchvatem, ztrátou vědomí nebo trpí jinými příznaky epilepsie,
by měl nejdříve konzultovat vhodnost hraní videoher s lékařem. Rodiče by měli na své děti při hraní videoher vždy dohlížet. Jestliže uživatel pocítí následující příznaky, měl by přestat hrát a vyhledat pomoc svého lékaře: křeče, křečovité stahy svalů nebo očí, ztráta vědomí, poruchy zraku, bezděčné pohyby, dezorientace. Vznik zdravotních problémů při hraní videoher můžete snížit následujícími opatřeními:
1. Od obrazovky udržujte co největší možnou vzdálenost.
2. Hry hrajte na co nejmenší televizní obrazovce.
3. Nehrajte, jste-li ospalí nebo unavení.
4. Hrajte v dobře větrané místnosti.
5. Každou hodinu si dejte 10 až 15 minutovou přestávku.


Pozor – Opakované namáhání očí a svalů


Při delším hraní videoher se po několika hodinách mohou dostavit bolesti svalů, kloubů, očí nebo svědění pokožky. Pokud se chcete vyhnout problémům jako jsou záněty šlach, syndrom karpálního tunelu, astenopie nebo kožní choroby, řiďte se následujícími pravidly:

 • Nepřehánějte to s hraním. Doporučujeme, aby rodiče sledovali, zda-li jejich děti netráví u hraní příliš mnoho času.
 • Každou hodinu si udělejte na 10 až 15 minut přestávku, i když se vám zdá, že ji nepotřebujete.
 • Pokud vás dlaně, zápěstí, celá paže nebo oči při hraní bolí a cítíte se unavení, na několik hodin si odpočiňte.
 • Pokud bolest rukou nebo očí ani potom nepomine, přestaňte hrát a vyhledejte pomoc svého lékaře.

Pozor – Úraz elektrickým proudem

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem při používání této konzole, věnujte pozornost těmto radám:

 • Nepoužívejte konzoli Wii za bouřky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem od blesku.
 • Používejte pouze napájení, které je poskytováno ke konzoli.
 • Nepoužívejte napájení, jestliže jsou na něm roztřepené nebo poškozené kabely či dráty.
 • Ujistěte se, že je kabel napájení zcela zasunut do zásuvky na zdi nebo zásuvky prodlužovacího kabelu.
 • Kabely vždy odpojujte opatrně tahem za zástrčku, nikdy ne za kabel. Před vysunutím napájecího kabelu ze zásuvky se ujistěte, že je konzole vypnutá.

Pozor – Poruchy pohyblivosti

Hraní videoher může u některých uživatelů způsobit poruchy pohyblivosti. Ihned přestaňte hrát, pokud se dostaví závratě, nevolnost, pocit vyčerpanosti, poruchy pohyblivosti či podobné symptomy, nebo nepříjemný pocit v oblasti očí, rukou či ramen, nebo vždy, když se během hry nebudete cítit dobře. V takovém případě neřiďte vozidlo a nevěnujte se ani jiné náročné aktivitě až do okamžiku, kdy se budete cítit lépe.

Pozor – Rušení radiových vln

Wii konzole a dálkový ovladač mohou vysílat rádiové vlny, které ovlivní funkčnost okolních elektronických přístrojů, včetně kardiostimulátorů

 • Nepoužívejte Wii konzoli ani Wii dálkový ovladač ve vzdálenosti menší než 25 centimetrů od kardiostimulátoru.
 • Pokud máte kardiostimulátor nebo jiný implantovaný lékařský přístroj, nepoužívejte funkce Wii konzole ani Wii dálkového ovladače bez předchozí konzultace se svým lékařem nebo výrobcem Vašeho lékařského přístroje.

Pozor – Vystavení se radiovému vysílání

V souladu s požadavky ohledně vystavování se radiovému vysílání (RF) je třeba mezi Wii konzolí a ostatními osobami dodržovat vzdálenost nejméně 20 cm. Wii konzole nesmí být umístěna v blízkosti jiné antény nebo vysílače ani použita ve spojení s nimi.

Pozor – Laserová zařízení

Wii konzole je laserové zařízení 1. třídy. Nesnažte se ji rozebírat. Opravu zařízení svěřte vždy pouze kvalifikovaným pracovníkům. POZOR: Jakékoliv úpravy Wii konzole, které nejsou zmíněny v této příručce, mohou způsobit nebezpečí radiace.

Technické údaje:
Typ laseru: Polovodičový laser
Délka laserové vlny: typicky 662 nm (647nm – 687nm)
Napájení laseru: max. 0.9mW
Numerická clona: 0,6


Pozor – Jas televizní obrazovky


Jas televizní obrazovky závisí na druhu přístroje, lze jej však nastavit podle potřeby. Hry hrajte vždy s vhodně nastaveným jasem obrazovky. Přílišný jas nebo přílišná tmavost mohou působit nepříjemně. V případě potřeby se prosím informujte v příručce svého televizního přístroje.

Varování
Výrobek není vhodný pro děti do 36 měsíců věku. Poutko Wii dálkového ovladače a kabel pro Nunchuk se mohou stáhnout okolo krku. Přilnavé pásky pro senzor pohybu a ochranný film přilnavých pásek, stojánek na senzor pohybu a samotný senzor jsou drobné součásti a malé dítě je může lehce spolknout.


Pozor – Těhotenství a zdravotní stav


Konzultujte s lékařem hraní Wii her, vyžadujících fyzickou aktivitu, zvláště v těchto případech: v těhotenství, jestliže trpíte srdečními, dýchacími, zádovými, kloubními, ortopedickými problémy nebo máte vysoký krevní tlak, nebo jestliže Vám lékař doporučil omezit fyzickou činnost. Osoby, které se léčí se zraněním nebo poruchou prstů, rukou nebo ramen by NEMĚLI používat vibrační funkci Wii dálkového ovladače.

Upozornění: Toto zařízení neobsahuje latex, olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, PBB ani PBDE.
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 14.03.2014 Adventura
3DS Yoshi's New Island
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 21.02.2014 Adventura
WiiU Donkey Kong Country: Tr
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 17.01.2014 Adventura
3DS Mario Party: Island Tour
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 29.11.2013 Plošinovka
WiiU Super Mario 3D World
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 22.11.2013 Adventura
3DS The Legend of Zelda: A L
The Wonderful 101 || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS

The Wonderful 101

The Wonderful 101

Nintendo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS
Další Nintendo stránky
O společnosti Ochrana osobních údajů Právní ujednání Conquest || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS ConQuest entertainment a.s.
výhradní distributor Nintendo pro Českou Republiku