Nintendo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS
Nintendo Club || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Nintendo 3DS || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Nintendo DS || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS Wii || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS

Prohlášení o ochraně soukromí návštěvníků webových stránek


Společnost ConQuest entertainment respektuje právo na ochranu soukromí online návštěvníků a je si vědoma důležitosti ochrany informací, které o nich získá. V souladu se Zákonem
č.101/2000Sb. O ochraně osobních údajů, chráníme všechny údaje o Vaší osobě získané prostřednictvím registrace. Přečtěte si prosím pečlivě toto ustanovení dříve, než dáte společnosti ConQuest entertainment souhlas s používáním svých osobních údajů.
Užíváním této webové stránky projevujete souhlas s naším Ustanovením o ochraně soukromí. Při každé návštěvě této webové stránky budete mít přístup k jeho aktualizované verzi, kterou Vám doporučujeme pravidelně číst.


Váš souhlas potřebujeme z těchto důvodů:
Společnost ConQuest entertainment Vám bude zasílat informace o nových produktech, doplňcích, o speciálních nabídkách, příležitostech, soutěžích či událostech. Takové informace budou zasílány prostřednictvím e-mailu, pošty nebo podobných způsobů doručování.
Společnost ConQuest entertainment může použít Vaše osobní informace pro interní demografické studie, kterými zjišťuje potřeby svých uživatelů a těm pak přizpůsobuje podobu webových stránek.
Společnost ConQuest entertainment může zasílanou e-mailovou komunikaci opatřit tzv. web beacons (webovými hlášeními), prostřednictvím kterých získá informaci o otevření této pošty příjemcem, a také vždy o přečtení určitého úseku.
Společnost ConQuest entertainment na svoji stránku může umístit zmíněná webová hlášení a také tzv. cookies, prostřednictvím kterých lze shromažďovat informace o stránkách, které navštěvujete, a o navigaci, kterou skrze naše stránky používáte. Jestliže jste registrovaným uživatelem našich webových stránek, mohou být tyto informace uloženy v databázi společnosti ConQuest entertainment za účelem úpravy stránek podle Vašich představ, poskytování požadovaných informací o produktech Nintendo a za jinými marketingovými účely.
Společnost ConQuest entertainment může Vaše data poskytnout i ostatním Nintendo pobočkám v Evropě, Japonsku a USA, které Vám tak budou moci poskytovat informace o svých produktech a zároveň tyto informace použijí pro své interních marketingové studie. (Více se dozvíte v části nazvané „ Co se stane s poskytnutými informacemi?“).
Máte právo kdykoli svůj souhlas zrušit. Stačí jen zaslat e-mail na tuto adresu: nintendo@conquest.cz
Podrobnosti o tom, jak nakládáme s Vašimi údaji, uvádíme dále.


Které informace shromažďujeme?
Společnost ConQuest entertainment vlastní několik domén a čas od času bude přidávat nové stránky.
Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje pouze na stránky provozované společností ConQuest entertainment, a ne na stránky provozované jinými společnostmi nebo organizacemi, na které najdete odkazy na našich stránkách. Někdy společnost zadá třetí straně, aby jménem ConQuest entertainment zpracovala Vámi poskytnuté osobní informace. V takových případech bude tato třetí strana instruována společností ConQuest entertainment, aby postupovala v souladu s jejím Prohlášením o ochraně soukromí, které zde uvádíme.
Za účelem přístupu na webové stránky a registrace, vyžaduje ConQuest entertainment zadání Vašeho celého jména, data narození, adresy, e-mailové adresy, pohlaví a hesla pro vstup na stránku. Dobrovolně také můžete poskytnout další informace, které jsou specifikovány na registrační stránce .


Zvláštní upozornění, které se týká dětí mladších 12-ti let.
Společnost ConQuest entertainment doporučuje rodičům a opatrovníkům dětí, aby na ně při užívání internetu dohlíželi. Apelujeme na rodiče, aby své děti poučili, že bez jejich svolení nemají zadávat své skutečné jméno, adresu ani telefonní číslo. Společnost ConQuest entertainment uplatňuje zvláštní povinnost pro děti do 12 let, které napomáhá ochraně jejich osobních dat. Děti, které se chtějí podílet na online aktivitách, vyžadujících registraci, musí předložit povolení svých rodičů nebo opatrovníků. Při registraci dítěte mladšího 12-ti let, musí on nebo ona poskytnout e-mailovou adresu svého rodiče či opatrovníka. Ten bude kontaktován prostřednictvím e-mailu a odkázán na tuto stránku, kde může provést souhlas či nesouhlas s registrací svého dítěte.


Co jsou to cookies?
Některé naše stránky používají tzv. cookies (jedná se o malé soubory, nahrané na Vašem počítači, které zaznamenávají pohyby na webových stránkách). Cookies slouží k záznamu Vašeho přihlašování na naše webové stránky, takže nemusíte pokaždé zadávat uživatelské jméno a heslo. Také jazyk, který si zvolíte je uložen.
Prostřednictvím cookies také shromažďujeme informace o webových stránkách, které navštěvujete, a o produktech, o které se zajímáte. Tato zjištění nám umožňují zasílat Vám materiály, které odpovídají Vašim zájmům a požadavkům. Získané informace také slouží k dalším marketingovým účelům. Jste-li registrovaný uživatel našich webových stránek, budou získané údaje uloženy společně s Vaším jménem v databázi zákazníků společnosti ConQuest entertainment.


Většina vyhledávačů je automaticky nastavena na přijímání cookies. Máte možnost cookies odstranit nebo nastavit svůj vyhledávač tak, aby Vás upozornil na zasílané cookies. V případě, že cookies odstraníte, nebudete moci použít všechny funkce této webové stránky. Je na ní mnoho doplňkových informací o internetových cookies, které si můžete prostudovat a pak se snáze rozhodnout, zda cookies chcete přijímat či nikoli. .


Co to jsou tzv.web beacons (webová hlášení)?
ConQuest entertainment může na své webové stránky umístit tzv. web beacons (webová hlášení), za účelem získávání informací o stránkách, které navštěvujete a o navigaci, kterou si prostřednictvím našich stránek zvolíte. Jste-li registrovaný uživatel naší webové stránky, mohou být takto získané údaje uloženy v zákaznické databázi ConQuest entertainment. Podle nich jsou Vám pak zasílány informace o produktech, upravovány webové stránky, získaná data však slouží také k dalším marketingovým účelům.
ConQuest entertainment může web beacons umístit v e-mailové komunikaci. Prostřednictvím těchto hlášení se společnost ConQuest entertainment dozví o otevření takového e-mailu. Společnost získá také informace o tom, jak daleko jste při jeho čtení došli.
Web beacons jsou malé grafické soubory, neviditelně včleněné do webových stránek nebo do zasílaných zpráv. Jestliže navštívíte webové stránky nebo otevřete zprávu, která obsahuje takové webové hlášení, nahrají se zmíněné grafické složky ze serveru ConQuest entertainment do Vašeho počítače.


Co se stane s poskytnutými informacemi?
Společnost ConQuest entertainment může Vaše osobní údaje použít pro interní demografické studie, podle nichž může zareagovat na požadavky svých uživatelů a podle nich upravit webové stránky.
Informace, které nám poskytnete, nám umožní upozornit Vás na nové produkty a jejich vylepšené funkce a doplňky, na speciální nabídky, příležitosti, soutěže nebo události dle Vašich zájmů. Taková oznámení Vám budou zasílána prostřednictvím e-mailu, poštou nebo podobnými doručovacími způsoby, avšak pouze v případě, že poskytnete souhlas s použitím svých osobních údajů pro takové účely. Společnost ConQuest entertainment neprodává nashromážděné informace, ale pouze je používá ke svým vlastním účelům.

S Vaším souhlasem (viz níže) může ConQuest entertainment poskytnout Vaše osobní informace ostatním Nintendo pobočkám v Itálii, Německu a ve Velké Británii, dále francouzské pobočce Nintendo France SARL, španělské pobočce Nintendo Espana, S.A. a Nintendo Benelux B.V. Čas od času ConQuest entertainment poskytne zmíněné údaje společnostem Nintendo Co., Ltd. v Japonsku nebo Nintendo of America Inc. v USA.
ConQuest entertainment se také může o Vaše osobní data podělit s třetí stranou, která v zájmu společnosti ConQuest entertainment provede jejich zpracování a bude jednat v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí.


E-mailová korespondence se společností ConQuest entertainment
Protože e-mailová adresa může obsahovat osobní identifikační údaje, chráníme soukromí odesilatele omezeným přístupem k těmto e-mailovým zprávám, uloženým v bezpečném e-mailovém systému. Většina e-mailových zpráv je vymazána ihned po jejich zodpovězení, v případě nutnosti je však někdy třeba zachovat celý záznam e-mailové korespondence nebo údaje z určité jeho části. Takové záznamy budou také bezpečně uloženy a informace z nich nebudou používány pro marketingové účely. V případě zákonné nutnosti poskytnout takto uložené informace v důsledku soudního procesu nebo správního řízení, učiní ConQuest entertainment všechny rozumné kroky k odstranění soukromých informací, ze záznamů, ze kterých to bude možné.


Výstup z databáze ConQuest entertainment
Jestliže si nepřejete, aby Vám společnost ConQuest entertainment zasílala letáky, e-maily nebo jiné marketingové materiály o našich produktech a službách, používala Vaše osobní údaje pro své marketingové účely nebo je poskytovala ostatním Nintendo pobočkám, můžete každou z těchto služeb vyjmout ze svého souhlasu prostřednictvím políček v dolním rámečku, ke kterým budete mít přístup během registrace.
Tuto službu můžete deaktivovat také později na e-mailové adrese nintendo@conquest.cz.Dále budete mít právo kdykoli požadovat vymazání všech záznamů s Vašimi osobními údaji z naší databáze. Stačí pouze zaslat e-mail na tuto adresu: nintendo@conquest.cz.


Zabezpečení Vašich osobních údajů
Společnost ConQuest entertainment bude shromažďovat pouze osobní údaje, potřebné k provádění služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky. Zajistí příslušné zabezpečení v zájmu bezpečnosti a nedotknutelnosti informací, které jste nám poskytli. Společnost ConQuest entertainment dále učiní všechny kroky k tomu, aby zajistila, že třetí strany, kterým dodáváme údaje, poskytnou dostatečnou ochranu těchto osobních údajů. (Například, pokud budou posílat e-mailové oznámení jménem ConQuest entertainment).


Změna či vymazání údajů
Jakmile poskytnete své osobní údaje společnosti ConQuest entertainment, můžete si je prohlédnout, změnit je nebo je vymazat zasláním emailu na nintendo@conquest.cz

Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 14.03.2014 Adventura
3DS Yoshi's New Island
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 21.02.2014 Adventura
WiiU Donkey Kong Country: Tr
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 17.01.2014 Adventura
3DS Mario Party: Island Tour
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 29.11.2013 Plošinovka
WiiU Super Mario 3D World
Právě vyšlo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS 22.11.2013 Adventura
3DS The Legend of Zelda: A L
The Wonderful 101 || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS

The Wonderful 101

The Wonderful 101

Nintendo || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS
Další Nintendo stránky
O společnosti Ochrana osobních údajů Právní ujednání Conquest || Nintendo Wii U, Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo DS ConQuest entertainment a.s.
výhradní distributor Nintendo pro Českou Republiku